bounce back to youth

มหัศจรรย์รังนกแท้บริสุทธิ์ ย้อนอายุผิวกระชับ สวยอ่อนวัย เปล่งปลั่งจนคนทัก เพราะบำรุงผิวลึกถึงระดับเซลล์

from
myth

to science

ความเชื่อพันปีของจีน พิสูจน์แล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์ตะวันตก

เผย ความลับของรังนกบริสุทธิ์ หรือน้ำลายจากนกอีแอ่น ( SWIFTLET - COLLOCALIA ) ที่มากไปด้วยไกลโคโปรตีน สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่ทำงานลึกในระดับเซลล์

i am
a believer

" ผิวรู้สึกเนียนขึ้นนะ สิวเสี้ยนหายไป ตื่นเช้ามามองหน้าตัวเอง เอะ วันนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้นิ เราก็
อยากให้คนอื่นเห็นของแท้บ้าง ไม่ใช่เห็นแต่แป้งเปาะเอาไว้ อายุหรอ บอกแล้วต้องเซอร์ไพรส์แน่ "

คุณปุ๋ม อลิศรา (นักธุรกิจนำเข้าชุดครัว)

read more